תקנון ותנאי שימוש

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט duduoutmezgine.com  של השף קונדיטור דודו אוטמזגין.

השימוש באתר או באפליקציה (שניהם להלן: האתר) המנוהלים על ידי דודו אוטמזגין פטיסרי בע"מ (להלן: החברה ו/או פטיסרי) כפוף לתנאי השימוש המפורטים מטה (להלן: תנאי השימוש), למדיניות הפרטיות המפורסמת ב: https://duduoutmezgine.com/   (להלן: מדיניות הפרטיות) ולתקנון מועדון הלקוחות של דודו אוטמזגין פטיסרי בע"מ המפורסם ב: https://duduoutmezgine.com/ (להלן: תקנון המועדון).

מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד. כל שימוש על ידך באתר מהווה את הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש והתחייבותך על פיהם. פטסירי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר ועל כן עליך להתעדכן בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר כולם או חלקם הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש בו ובמקרה וכן תעשה בן שימוש אז לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי קשת טעמים. הרשמה ושימוש באתר מותרים למי שמלאו לו 18 שנים.

 

שירותי האתר והאפליקציה:

1.                     האתר והאפליקציה (ביחד: האתר) הינם מרכז הקניות המקוון של פטיסרי עבור מוצרי החברה המוצעים למכירה, אשר בכפוף לתנאי השימוש, תוכל לערוך בו חיפוש, רכישה והזמנת משלוחים לאזורים בהם ניתן שירות משלוחים על ידי החברה, או לאסוף את הזמנתך באופן עצמאי ממיקום האיסוף הייעודי (להלן: השירותים).

2.                     שירות ההזמנה המקוון באתר מוגבל לאזורים מסוימים ברחבי הארץ (להלן: "אזורי החלוקה המוגדרים"). לכן, באמצעות בדיקה באתר, או בעת הליך ההרשמה, יש לוודא כי אזור המשלוח הרצוי נכלל תחת רשימת אזורי החלוקה המוגדרים. קשת טעמים אינה יכולה לספק את השירות מחוץ לאזורי החלוקה המוגדרים, ולכן לא תתקבל כל הזמנה אשר המען המפורט בה מצוי מחוץ לאזורים אלו. גם אם הזמנה כזו נקלטה במערכת, החברה לא תהיה מחויבת לספקה ואתה לא תחויב בגינה.

3.                     האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו הינו אסור. כמו כן, אינך רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי. פטיסרי תהיה רשאית להפסיק את שימושך באתר בכל עת אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

4.                     השימוש בשירותים המוצעים על ידי האתר והגישה אליהם בטלים ככל ששימוש או גישה זו אסורה לפי החוק. השימוש בשירותים ייחשב כהצהרתך והתחייבותך כי (א) כל מידע לרישום שהוגש הוא אמיתי ומדויק; (ב) תשמור על עדכניות ואמיתות מידע זה; (ג) אתה בן 18 שנים ומעלה, (ד) השימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.

5.                     השירותים ו/או צורת האתר עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

6.                     עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון לפיכך הוא זה המהווה את החוזה המחייב בין הלקוח לבין החברה.

 

הרשמה לאתר

7.                     כדי להשתמש בשירותי האתר תתבקש לספק לפטיסרי מספר פרטים אודותיך בטופס רישום, לרבות טלפון, ת.ז, דוא"ל, כתובת ופרטי כרטיס אשראי. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה ויסומנו באופן מפורש כהיותם פרטי חובה. לא ניתן להירשם לאתר ו/או לבצע הזמנה ו/או משלוח מבלי למסור פרטים אלו.

8.                     על מנת להשתמש בשירותי האתר תתבקש למסור את פרטי החובה על גבי טופס הרישום ולבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. הנך מתחייב: (א) כי ידוע לך שאתה אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה; (ב) להודיע לפטיסרי באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

9.                     לא תהיה לפטיסרי כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד (לרבות צד ג’) בנתונים שנמסרו על ידך.

 

אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים:

10.                  כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, או מבצע שימוש אחר (להלן: משתמש ו/או לקוח ), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

10.1.           לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג . ככל שאפשרות זו קיימת בכלל, לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או כזה הפוגע בצד שלישי.

10.2.           לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

 

השירותים המוצעים באתר:

11.                התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המפרט והתמונות המוצגות לבין המוצרים המסופקים בפועל.

12.                החברה רשאית לפרסם מבצעים ו/או הנחות וכל הטבות בסניפה, כולם או חלקם, בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. חברת דודו אוטמזגין בע מ תהיה רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.

 

הרכישה:

13.             כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ כשיעורו בחוק, ואינם כוללים דמי משלוח כמפורט להלן.

14.                פטיסרי איננה מתחייבת כי מחירי המוצרים באתר יהיו זהים למחירי המוצרים הנמכרים בסניפיה השונים ותיתכן שונות בין המחירים בסניפים לבין המחירים באתר.

15.                האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

16.                הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תושלם ותתבצע אך ורק לאחר קבלת אישור ע"י חברת האשראי של הלקוח.

17.                החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול את זכות הרכישה באתר ע"י הפסקת המכירות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

18.                בשירות האונליין עלולות לקרות תקלות הגורמות לטעויות במחיר המוצג למוצר אשר אינו המחיר הנכון למוצר באותו המועד. הדבר נכון בנוגע למוצרים בעלות שאינה הגיונית לכל אדם סביר) מוצרים שמטבעם נמכרים במחיר גבוה משמעותית אשר יוצגו באתר במחיר של 0 ₪ , 1 ₪ וכדומה, ולחילופין, המוצר יוצג במחירו הרגיל וייתכנו טעויות חישוב במחשבון העגלה האינטרנטית, מדובר בתקלות נדירות שיכולות לקרות, כמו כן יובהר כי החברה בוחנת ומתקנת כל תקלה, ככל שקרתה בהצגת המוצרים, באופן מיידי. ככל והמחירים לא נקלטו בעגלה האינטרנטית ו/או הוצג מוצר במחיר שאינו סביר גם לאדם הסביר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחיר בשלב התשלום, וכן מאפשרת ללקוח להחזיר את המוצר ו/או לבטל את העסקה.

 

אלכוהול

19.                רכישת משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. בעת הזמנת מוצר כזה אתם מאשרים כי הנכם בוגרים ורשאים לרכוש מוצרים מסוג זה על פי חוק והנכם מאשרים כי במועד קבלת המוצרים לביתכם יקבל את המשלוח אדם שגילו מעל 18 שנים. יובהר כי בהזמנה של מוצרים מסוג זה הנכם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה במקרה בו יאסוף מטעמכם את המשלוח מי שאינו מעל גיל 18 שנים.

 

החזרות וביטול עסקה:

20.                החזרת מוצרים וביטול עסקה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010 ,הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986 ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שיקבע מעת לעת.

21.                יובהר כי בהתאם להוראות החוק, לא ניתן להחזיר מוצרי מזון שנמכרו על ידי החברה לאחר היציאה עימם מסניפי החברה. לא ניתן לבטל עסקה בנוגע למוצרים שייצרו בהתאם להזמנה מיוחדת של הלקוח ולאחר ייצורם בפועל.

22.                בהתאם לאמור לעיל, ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר החברה, בטרם איסוף המוצרים בפועל, בין אם על ידי הלקוח ובין אם באמצעות השליח.

23.                ניתן לבצע ביטול העסקה של הזמנה שבוצעה באתר החברה בטרם איסופה בפועל כאמור לעיל, באחת מהדרכים הבאות: בטלפון 04-9116565 או בדואר אלקטרוני בכתובת Info@duduoutmezgine.com או בדואר רשום לכתובת החשמונאים 15 קרית מוצקין או באתר החברה דרך קישור "יצירת קשר" או בקישור ייעודי לביטול עסקה בתחתית העמוד הראשי באתר.

24.                בפנייה לחברה בנוגע לביטול עסקה יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת ומספר הזמנה ו/או קבלה.

25.                החברה רשאית לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שתמסור לך על כך הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא תחויב בדמי ביטול, ובמקרה של שינוי תחויב בהתאם להזמנה ששונתה וסופקה בפועל.

 

איסוף עצמי:

26.                המוצר/ים שהוזמנו יאספו על ידי המזמין מהסניף שאותו הוא בחר במועד ביצוע ההזמנה או על ידי מי מטעמו בהצגת אישור הזמנה בלבד.

27.                על הלקוח לבדוק את תכולת ההזמנה מיד לאחר קבלתו ובטרם היציאה מסניף החברה ולהשוות אותו הן להזמנה והן לחשבונית.

28.                החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

 

מחירון שירותים ודמי משלוח

29.                כל הזמנת משלוח באתר תחויב בתשלום דמי משלוח בסכום של 35 ₪. יובהר כי דמי המשלוח הינם תשלום נוסף על תשלום ההזמנה.

30.                ככל והלקוח יבחר באיסוף עצמי מסניפי החברה המאפשרים פעולה זו לא יחויב בתשלום נוסף מעבר לתשלום בגין המוצרים שהוזמנו.

31.                פטיסרי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח ו/או את מינימום הרכישה באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שירות המשלוחים:

32.                הזמנת משלוח מותנית במילוי פרטי המשתמש בטופס ההרשמה באתר. על המשתמש למלא טופס הרשמה זה בעת השימוש הראשוני באתר. המשתמש מתחייב למסור פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים בין היתר: שם, מספר ת"ז, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

33.                לתשומת הלב, כי הנך נותן הסכמתך לכך שפרטים שמסרת לנו באתר: שם וכתובת דואר אלקטרוני יישמרו אצלנו במערכת לצורך זיהוי בהזמנה הבאה שלך באתר.

34.                החברה תעניק משלוחים עד לכתובת המשתמש באזורי החלוקה המוגדרים בלבד. יובהר כי שירות המשלוחים מוגבל לאזורי חלוקה והחברה תהיה רשאית לערוך שינויים באזורי החלוקה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתן על כך הודעה מראש.

35.                שירות הזמנת משלוח באתר מותאם לשעות הפעילות ועלול להשתנות מעת לעת ללא הודעה מראש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

36.                בכל מקרה, החברה אינה אחראית לכל איחור ו/או אי הגעה באספקת המוצר בשל נסיבות שאינן מצויות בשליטתה ואשר יש בהן כדי לסכל את הגעתו של המשלוח במועדו ובהן מסירת פרטים כוזבים בידי המזמין, מסירת פרטים בלתי מדויקים בידי המזמין, סגירת כבישים וחסימת התנועה בידי גורם חיצוני, אסון טבע, מצב חירום לאומי, מזג אוויר סוער, שיבושים במערכות ניווט ולווין, תקנות וצווים של הרשויות המוסמכות שעל פיהן פועלת וכל סיבה אחרת שלא ידעה עליה ולא יכולה הייתה לדעת עליה. בכל הקשור לאמור, המשתמש פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות מכל מן וסוג שהוא ולא תשמע כלפיה כל טענה ו/או דרישה ו/תביעה בעניין. מובהר בזאת, כי רשימה זו הינה חלקית ואיננה ממצה נסיבות כאמור.

37.                יובהר, כי במידה ומועד אספקת המוצרים, אתה או מורשה מטעמך לא תהיה במען אליו הוזמנו המוצרים, ולא אישרת בעת ביצוע ההזמנה כי אתה מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתך או בכל מקום אחר הסמוך למענך, תוחזר ההזמנה לחנות ועליך לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידך, לא תפטור אותך מתשלום ההזמנה שבוצעה על ידך.

38.                במשלוח המוצרים בשנית תחויב בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

39.                יובהר, כי ככל שתאשר השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענך או במקום אחר הסמוך למענך, אתה מסכים ומאשר, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלך בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא תוכל לבוא בטענות ו/או תלונות כלפי פטיסרי.

40.                אמצעי התשלום באתר הינו באמצעות כרטיסי אשראי והכל בכפוף להלן:

40.1.      אישור ההזמנה מותנה בשימוש בכרטיס אשראי בתוקף, ובאישור מטעם חברת האשראי

40.2.      במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע ההזמנה, נציג מטעם הסניף הרלוונטי יצור קשר עם הלקוח ויעדכן בדבר החוסרים במלאי ויציע ללקוח החלפה או זיכוי, יובהר כי הלקוח לא יחויב בגין המוצרים שחסרים והתמורה תוחזר בתוך 14 ימי עסקים.

40.3.      למען הסר ספק, החברה לא תהיה מחויבת במכירת מי מהמוצרים, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’ וזאת, בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ושילם, ו/או תבטל את החיוב ככל ובוצע, הכל בתוך 21 ימי עסקים כאמור.

40.4.      הינך מתבקש לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוות אותו הן להזמנה והן לחשבונית. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכל לפנות לנציגי השירות בשיחת טלפון ו/או בהודעת WHATSAPP למספר 04-9116565 או בדואר אלקטרוני בכתובת מייל: Info@duduoutmezgine.com מייד עם קבלת המשלוח.

 

שירות לקוחות:

41.        בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה באמצעות אפליקציית  WHATSAPP בהודעות בלבד במספר: 049116565 או בהודעה כתובה למייל Info@duduoutmezgine.com.

 

אחריות:

42.             החברה מתחייבת כי בעת איסוף ההזמנה המוצר/ים יימסרו ללקוח לאחר שעברו בקרת איכות ועל כן היא אינה אחראית לכל נזק ו/או שינוי שייגרם למוצר החל מרגע איסופו מסניף החברה לאחר השלמת ההזמנה, וזאת בין היתר נזקים שיגמרו להזמנה בשל אי שמירה על טמפרטורה נכונה ו/או שרשרת קירור ראויה. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה מאחסון המוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן.

 

קניין רוחני:

43.             כל הנתונים והמידע המצויים באתר, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, הם רכושה הבלעדי של פטיסרי ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינו הרוחני שלה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לפטיסרי, שמורים לפטיסרי.

44.             אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתנו מראש ובכתב.

45.             כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה

 

שונות:

46.             האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמו שהם (As Is).

47.                האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

48.                החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, תהא עילת התביעה אשר תהא.

49.                בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

50.                המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי החברה, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות באתר.

51.                החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

52.                בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לחברה באמצעות פרטי הקשר המצוינים להלן בסעיף "שירות הלקוחות" לתקנון ובאתר עצמו.

53.                פטיסרי שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות, אך לא רק במקרים הבאים: (1) מסירת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, או אם יש לה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה; (2) כרטיס אשראי של משתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

54.                  פטיסרי רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

55.                  על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה בלבד.

56.                  כתובת משרדי החברה- חשמונאים 15 קרית מוצקין.

 

 

 

עודכן ביוני 24